Het eerste contact

Indien uw interesse in mediation gewekt is dan kunt u telefonisch of via de e-mail contact leggen voor een gratis vrijblijvend gesprek. De juiste gegevens daarvoor vindt u onder de tab "Contactgegevens".
 
Mocht u besluiten tot mediation dan worden tijdens een intakegesprek de meest belangrijke punten van mediation aan u uitgelegd en met u doorgenomen. Zo zal de vrijwilligheid, vrijblijvendheid, vertrouwelijkheid, geheimhouding, gang van het mediationproces, rol van de mediator, kosten, frequentie, en het commitment worden besproken.
 
Vervolgens krijgt u een aantal formulieren toegezonden. Dit zijn onder andere de mediationovereenkomst en de gedragsregels waar een mediator zich aan dient te houden. In de mediationovereenkomst staan de hierboven genoemde aspecten genoemd.
 
De eerste sessie
 
De mediator zal u vervolgens uitnodigen om naar een bepaalde locatie te komen. De belangrijkste punten uit de mediationovereenkomst worden nogmaals doorgenomen en de overeenkomst zal door beide partijen en de mediator ondertekend worden. Hiermee verbindt u zich gelijk aan de geheimhouding. Mocht u nog overleg willen hebben met derden (bv. een adviseur of het thuisfront) dan zal er bekeken worden of ook die personen een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen. Zo wordt er voor gezorgd dat er echt geen informatie op straat komt te liggen.
 
Tijdens de eerste sessie, wat de exploratiefase van het mediationproces wordt genoemd, krijgt u de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen. Ook de andere partij krijgt die mogelijkheid. De mediator zal door middel van het stellen van vragen proberen de kwestie helder te krijgen. Daarnaast wordt er gekeken naar de gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen die u heeft. Deze exploratiefase is de belangrijkste fase van het mediationproces, en neemt daarom ook de meeste tijd in beslag. Hierin komt tenslotte boven water waarom en waardoor de kwestie is ontstaan. Die redenen en de daarbij horende emoties zullen moeten worden benoemd en doorgesproken. Zolang er irritaties of onzekerheden blijven bestaan, zal er geen goede oplossing gevonden kunnen worden. Het gevolg daarvan is dat het korte tijd later weer kan escaleren.  
 
Het vervolg
 
Als alles goed en duidelijk doorgesproken is dan zal de mediator zich gaan richten op de werkelijke belangen die er zijn. Vervolgens zal de mediator uw creativiteit stimuleren om tot een voor u beiden acceptabele oplossing te komen. U bepaalt dus samen met de andere partij hoe u deze kwestie op wilt lossen; het is uw oplossing.
 
Als de mediation succesvol is verlopen dan wordt er aan het eind een schriftelijke vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt gezet wat er is besloten en hoe u daartoe gekomen bent. Deze vaststellingsovereenkomst wordt door u en de andere partij ondertekend.
 
Mocht de mediation om bepaalde redenen geen succes zijn geworden, dan kan de mediator nazorg geven indien u dat wenst.  
 
 
UA-39176002-1