Kosten van mediation

In het algemeen.
 
De kosten voor mediation zijn over het algemeen vrij laag. Gemiddeld zijn er 2 tot 5 sessies nodig om de kwestie op te lossen. Een sessie duurt rond de 1,5 uur met een maximale uitloop tot 2 uur.
 
Het uurtarief bedraagt € 66,- exclusief 21% BTW per partij. 

Mocht u minder vermogend zijn dan kan de mediation plaatsvinden op basis van een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand. Dit houdt in dat u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, alleen een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien u hiervoor in aanmerking komt, wordt de toevoeging voor u aangevraagd. 

De meeste rechtsbijstandverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) de kosten voor mediation. Kijkt u naar uw polisvoorwaarden of dat in uw geval van toepassing is.   
 
Reiskosten zullen worden doorberekend á € 0,19 per kilometer.
 
Indien de reistijd langer dan een half uur bedraagt, dan zal ook die tijd worden doorberekend. Hiervoor geldt de helft van het uurtarief.
 
Mochten er kosten moeten worden gemaakt voor het afhuren van een ruimte, dan worden ook die aan u doorberekend. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om die kosten zo laag mogelijk te houden.
 
Helaas komt het wel eens voor dat rekeningen niet betaald worden. Mocht dat gebeuren dan heb ik daarvoor een samenwerkingsverband met incassobureau Omnicas te Breda. Hun betalingsvoorwaarden vindt u onder de volgende link: https://omnicas.net/Betalingsvoorwaarden Onder de tab "Links" vindt u een verwijzing naar de site van Omnicas.  

 

UA-39176002-1