De voordelen van mediation ten opzichte van andere manieren van conflictbeslechting

Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van de reguliere manieren van conflictbeslechting zoals een rechter, een geschillencommissie of een arbiter doet.
 
De voordelen van mediation op een rijtje:
 • het is een informeel proces; er zijn geen ingewikkelde procedures, want u zit gewoon met elkaar aan tafel en al pratend komt u richting uw oplossing
 • het is oplossingsgericht; u werkt samen met de andere partij naar een voor u beiden geaccepteerde oplossing toe, en doordat u samen deze oplossing heeft gekozen en er achter staat, zal deze lang standhouden.
 • de bereidheid om deze oplossing uit te voeren is hoog, omdat het uw eigen oplossing is
 • het is minder stressvol; in eerste instantie vanwege de relatief korte doorlooptijd die ermee gemoeid is, en omdat u minder afhankelijk bent van derden (zoals de rechter, arbiter en advocaat)
 • het is minder kostbaar; niet alleen vanwege het feit dat er niet veel sessies nodig zijn, maar ook omdat een mediator goedkoper is dan een advocaat (er zijn 2 advocaten nodig indien u in een juridische procedure terecht komt), en omdat de kosten door u en de andere partij gedeeld worden
 • het bespaart een hoop tijd; een oplossing wordt meestal in korte tijd bereikt, omdat de bijeenkomsten (het liefst) om de twee weken zijn
 • het levert een betere verstandhouding en samenwerking op
 • er is geen winnaar en verliezer, zoals dit wel het geval is bij een rechterlijke uitspraak, vanwege de win-win situatie die u zelf gecreëerd heeft
 • alles wat tijdens de mediation besproken wordt is geheim, dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij het conflict openbaar wordt; door het ondertekenen van de mediationovereenkomst verbindt u zich aan de geheimhouding
 • u blijft de baas over de oplossing van uw geschil en uw relatie wordt niet onnodig beschadigd
 • de slagingskans is groot, omdat de wil er is om er samen uit te komen
 • vanwege de vertrouwelijkheid kunt u vrijuit spreken in een veilige en besloten omgeving 

Geen mediation? Wat dan?
 
Veelal komt het er dan op neer dat u naar de rechter moet. Een gerechtelijke procedure heeft een hoop nadelen ten opzichte van mediation. Ten eerste dient u allebei een advocaat in de arm te nemen als u het op een rechtszaak aan laat komen. U moet echter niet alleen aan het geld denken, maar ook aan de (veel) langere tijd die u daarmee kwijt bent, en aan de stress die daarmee gepaard gaat. Een gerechtelijke procedure kan maanden tot zelfs jaren duren. Daarnaast kan een rechter tot een uitspraak komen waar u zich (beiden) niet in kan vinden.   

 
 
 
 
UA-39176002-1