De betekenis van mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode van conflictbemiddeling om er samen uit te komen. Op basis van uw vrijwilligheid en bereidwilligheid probeert u tezamen met de andere partij, onder begeleiding van een deskundige conflictbemiddelaar - de mediator -, om tot een door u beiden gedragen en haalbare oplossing te komen.
 
De kracht van mediation is dat in vertrouwelijke en open gesprekken de belangen, zorgen, wensen, vragen, en met name gevoelens van beide partijen op tafel komen en besproken worden. Aan emoties, zoals onder andere boosheid, verdriet, en angst, wordt aandacht gegeven. Als de emoties tot rust gekomen zijn, pas dan kunt u op efficiënte wijze de afspraken maken die nodig zijn. Daarmee is meestal ook een basis gelegd voor verder overleg over wat zich in de toekomst voordoet.
 
Toepassingsgebieden voor mediation
 
Mediation kan in veel situaties ingezet worden. Zo wordt het onder andere gebruikt bij:
  • conflicten tussen buren, bv. vanwege geluidsoverlast, een schuurtje in de tuin, of het feit dat zij hun auto iedere keer bij u voor de deur parkeren
  • familiekwesties (bv. ruzies die ontstaan naar aanleiding van de verdeling van een erfenis)
  • conflicten op het werk, zowel tussen medewerkers onderling als tussen leidinggevende en werknemer
  • relatieproblemen
  • conflicten in het onderwijs, zowel tussen leerlingen onderling als tussen leerlingen en leerkracht
  • echtscheidingen 
  • ruzie met uw ex-partner over de omgangsregeling van de kinderen
  • problemen tussen u en de overheid
Er zijn nog vele situaties te noemen waarbij mediation kan worden toegepast. Via "de Rechtwijzer" van de Raad voor Rechtsbijstand, de site van een rechtbank, en "de Conflictwijzer" kunt u een indicatie krijgen of mediation zinvol is. U vindt een verwijzing naar de Conflictwijzer onder de tab "Links".
 
De hoogste slagingskans wordt bereikt op het moment dat u zich echt in wilt zetten om de kwestie op te willen lossen. Het feit dat u in de toekomst nog verder wilt of moet met de andere partij kan daarbij een belangrijke motivatie zijn.  
 
Mediation werkt minder goed tot niet indien één van de partijen geen mediation wenst, er een rechterlijke uitspraak nodig is (bv. bij beslaglegging), of dat een partij psychisch of fysiek niet in staat is om zelf beslissingen te nemen of zich een oordeel kan vormen.  
 
De taken van de mediator
 
De mediator zorgt er voor dat u weer in gesprek komt met de andere partij, en dat u weer naar elkaar luistert en elkaar respecteert. Met andere woorden, het communicatieproces tussen u en de andere partij wordt weer op gang gebracht. Er wordt voor gezorgd dat u voldoende tijd en gelegenheid krijgt om uw kant van het verhaal te doen, dat u kunt reageren op wat de andere partij zegt, en dat wat u wilt inbrengen in het gesprek ook gezegd en besproken kan worden.  
 
De opstelling van de mediator is neutraal en onpartijdig. Een mediator kent beide partijen niet en heeft ook geen belang bij de uitkomst van de kwestie. Welke oplossing u ook kiest, dat maakt voor de mediator niet uit. De mediator begeleidt het proces alleen naar een oplossing toe. Dit zal op een professionele en rustige manier gebeuren. Doordat u gezamenlijk tot een oplossing komt, zal deze lang stand houden; u staat er tenslotte zelf achter.
 
Mediation heeft positieve uitwerkingen op de onderlinge verstandhouding en samenwerking in de toekomst.
 
 
UA-39176002-1